Geveducation: Contoh Format SK Pengangkatan Guru Tetap/Tenaga Honor Yayasan TK/KB 2018/2019

Format SK Pengangkatan Guru Tetap/Tenaga Honor Yayasan TK/KB 2018/2019 - Pada postingan kali ini, admin ingin berbagi informasi mengenai contoh Format SK Pengangkatan Guru Tetap/Honor Yayasan TK/KB seperti yang ada di sekolah kami. 


Geveducation:  Contoh Format SK Pengangkatan Guru Tetap/Tenaga Honor Yayasan TK/KB 2018/2019
Barangkali untuk format SK Pengangkatan Guru setiap sekolah tidak jauh berbeda tergantung dari format yang telah ditentukan di suatu Tayasan ataupun dinas setempat. 

Disini admin akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalain, yang meminta untuk membuatkan Contoh Format SK Pengangkatan Tenaga Honor Yayasan / GTY.

Berikut ini adalah Contoh Format SK Pengangkatan Tenaga Honor Yayasan:Majlis Pendidikan Pimpinan Cabang Aisyiyah ...............
 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 003 Muara Jalai
Alamat: .............  Kec. ............ HP. ...............

 KEPUTUSAN
PENGURUS TK AISYIYAH DESA MUARA JALAI KEC................
NOMOR: 421/TK/ABA 003/17
PENUNJUKAN TENAGA HONOR TETAP YAYASAN TK ABA MUARA JALAI
KECAMATAN ......................


Menimbang        : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Muara Jalai Kecamatan ........... perlu mengangkat tenaga honor.

Mengingat          : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990
3. Keputusan MEMPAN Nomor 84/Mempan/1993
4. Keputusan MENDIKNAS No. 044/U/2002
5. Hasil keputusan Musyawaran TK ABA dengan Majelis guru TK ABA Muara Jalai

MEMUTUSKAN

Menetapkan       :
Pertama              : Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009 mengangkat saudari tersebut dibawah ini:
Nama                       : 
Tempat/tgl lahir       : 
Alamat                     : 
Untuk bertugas sebagai guru honor sebesar 110.000 per bulan dan penghasilan lainnya yang sah.
Kedua                : Kepadanya diberikan honor sebesar 110.000 per bulan dan penghasilan lainnya yang sah.
Ketiga                : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keempat            : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.                                                                  DIKELUARKAN DI    
                                                                  PADA TANGGAL        : 01 Januari 2018
                                                                  PENGURUS TK ABA MUARA JALAI
                                                                  KECAMATAN................
                                                                             KETUA
                                                                 


                                                                   ..........................................


Demikianlah informasi terbaru, mengenai Format SK Pengangkatan Guru Tetap/Tenaga Honor Yayasan TK/KB tahun 2018/2019
BERITA LENGKAP DI HALAMAN BERIKUTNYA

Halaman Berikutnya